DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Výběrové řízení č. 2/2018 na obsazení pracovního místa "Pracovník v sociálních službách“

Výběrové řízení na obsazení místa "Pracovník v sociálních službách“ pro DOZP Deštné

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2018 na obsazení pracovního místa 

"Pracovník v sociálních službách - PSS“

Charakteristika vykonávané práce:

Hledáme kolegy do týmů přímé péče, který spolu s námi bude realizovat vizi, spočívající v individuálně pojaté službě založené na přístupu zaměřeného na člověka. Hledáme způsoby, jak naším klientům umožnit žít co nejvíce samostatně. Staňte se součastí našeho týmu!

Platové zařazení: 

Benefity:

Pracovní poměr:

Místo výkonu práce:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Jakartovice-Deštné

Kvalifikační požadavky:

Osobnostní předpoklady:

Výhodou:

Přihláška musí obsahovat:

K přihlášce uchazeč/ka připojí:

Způsob a místo podání přihlášky:

Lhůta pro podání přihlášek: 23. dubna 2018 do 15:00. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny a skartovány.

Harmonogram výběru uchazeče:

1. kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí

2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči dne 2. května 2018

O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to telefonickou nebo elektronickou formou.

Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Bližší informace:

Mgr. Pola Sglundová, vedoucí domova v Deštné -  vedoucijd@zamekdz.cz, tel. č. 604 222 673

 

 

 

 

Sdílejte na facebooku

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: