DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Výběrové řízení č. 4 / 2018 na obsazení pracovního místa "Kuchař/kuchařka".

 

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace

vyhlašuje výběrové řízení č. 4 /2018 na obsazení pracovního místa "Kuchař/kuchařka"

 

 

Pracovní poměr:

 

Pracovní doba:

 

Platové zařazení: 

 

Benefity:

 

Místo výkonu práce:

         Dolní Životice, Zámecká 1, PSČ 747 56

 

Kvalifikační požadavky:

 

Uchazeč/ka doloží:

 

Způsob a místo podání přihlášky:

 

Lhůta pro podání přihlášek: 15. 7. 2018. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny a skartovány.

 

Harmonogram výběru uchazeče:

 

 

Uchazeč o zaměstnání kopie dokladů může vyzvednout do 10 dnů po ukončení výběrového řízení. Následně budou dokumenty skartovány v termínu do 6. srpna 2018, pokud nebyl udělen souhlas s archivací viz. prohlášení uchazeče.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

 

Bližší informace:

Petra Svobodová, vedoucí stravování Zámek Dolní Životice, p.o.

Tel.: 733 164 561, e-mail: stravovani@zamekdz.cz

 

[1] Nehodící škrtněte

 

Sdílejte na facebooku

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: