DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci

Projekt z Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/.0.0/17_071/0007711, zapojena sociální služba DOZP Dolní Životice.

Cílem projektu je zaměření na tyto aktivity:
1. Zavedení metody augmentativní a alternativní komunikace v organizaci - práce metodika pro zavedení metody AAK v organizaci, nákup pomůcek pro zavedení metody AAK, proškolen zaměstnanců v kurzech AAK, evaluace zavedení metody prostřednictvím supervize
2. Zavedení metody aktivizace klientů a snoezelen v organizaci - nákup pomůcek pro zavedení aktivizace a snoezelen v organizaci, proškolení zaměstnanců v kurzech podporující aktivizaci uživatelů, evaluace zavedení metod prostřednictvím supervizí.
 
Výstupem projektu budou dva metodické dokumenty shrnující zavedení metody.

Sdílejte na facebooku

QR Code

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: