DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení (dále jen CHB) poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách podle § 51.
Jedná se o pobytovou sociální službu určenou dospělým mužům i ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Nabízíme skupinovou formu bydlení ve dvou bytových jednotkách s možností jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů.

Identifikátor služby: 9007540 – Registr poskytovatelů sociálních služeb

Sídlo služby: ​​ Moravice 33, 747 84 Melč
Místo výkonu: ​ Moravice 33, Moravice
Působnost: ​​ obec Melč, kraj Moravskoslezský

Specifikace poskytované služby

Základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby:

Doba poskytování:

 • pondělí až neděle od 06:00 do 22:00 hodin
 • od 22:00 hodin do 06:00 - telefonická pohotovost

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením:

 • tělesným
 • mentálním
 • senioři

 Věkové rozpětí:

 • 18– 26 let mladí dospělí
 • 27 – 64 let dospělí
 • 65 – 80 let mladší senioři

Ubytovací kapacita:

 • povolená - 12 osob
 • současná - 12 osob
 • volná - 0 osob

Podmínky k přijetí

Přehled potřebných dokumentů:

 • vyplněná žádost o poskytnutí sociální služby CHB
 • u zájemců zbavených svéprávnosti nebo částečně omezených k právním úkonům kopii rozsudku soudu o ustanovení opatrovníka

Důvody pro odmítnutí zájemce

 • zájemce žádá o službu, kterou zařízení neposkytuje
 • zájemce nespadá do cílové skupiny CHB
 • kapacita zařízení je naplněna
 • zájemci byla v době kratší než šest měsíců vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Dokumenty související s pobytem klienta:

 • Organizační struktura k zajištění služby
 • Popis realizace poskytované služby
 • Pravidla soužití

Informace naleznete:

 • na webových stránkách organizace - Zámek Dolní Životice, p.o.
 • v sídle sociální služby CHB
 • v sídle organizace
 • v Registru poskytovatelů sociálních služeb - Registr
 • u zřizovatele

 

Soubory ke stažení

clanek-o-projektu-chranene-bydleni-moravice-33-36.pdf clanek-o-projektu-chranene-bydleni-moravice-33-36.pdf 113 kB
dotaznik-pro-zajemce-o-socialni-sluzbu-34-36.docx dotaznik-pro-zajemce-o-socialni-sluzbu-34-36.docx 98 kB
letacek-chb-moravice-28-36.pdf letacek-chb-moravice-28-36.pdf 515 kB
pravidla-souziti-29-36.pdf pravidla-souziti-29-36.pdf 498 kB
zadost-o-poskytnuti-socialni-sluzby-35-36.docx zadost-o-poskytnuti-socialni-sluzby-35-36.docx 91 kB
zakladni-informace-chb-moravice-27-36.pdf zakladni-informace-chb-moravice-27-36.pdf 659 kB

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek
QR Code

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: