Menu Zavřeno

Nadace ČEZ nám přispěla k realizaci projektu.

Dne 5. a 6. října 2021 byl zrealizován 8 hodinový akreditovaný kurz „Bezpečné přesuny a obecné zásady správného polohování klientů DOZP Dolní Životice“ částečně hrazený z fondu Nadace ČEZ. Celkem bylo proškoleno 18 pracovníků v přímé péči zkušeným fyzioterapeutem. Cílem bylo naučit personál ergonomicky, bezpečně a snadno přesouvat klienta. Pracovníci budou efektivněji pracovat a pečovat o klienty. Praktickými nácviky, pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta si personál osvojil šetrnou-komfortní-bezpečnou manipulaci s klientem. Díky správné manipulaci bude klient v dobré psychické i fyzické pohodě a pracovníci mohou klienta podporovat v jeho zájmech a přitom si budou chránit svoje záda.

Nadace ČEZ poskytla grant ve výši 40.000 Kč, zbylou část rozpočtu hradí organizace, ve výši 44.000 Kč. Grant byl použit na zakoupení pomůcek pro polohování a přesuny a na vzdělávání pracovníků přímé péče.

Ukázka polohování na boku                                     

   Ukázka přesunu z lůžka na židli

Ukázka posunu na lůžku