Menu Zavřeno

Nadační příspěvek Skupiny ČEZ pro Chráněné bydlení Moravice

Sociální službu Chráněné bydlení Moravice využívají osoby se zdravotním postižením různého věku. Vzhledem k tomuto postižení nemají možnost pravidelně využívat posilovacích strojů dostupných běžné populaci. Jsou limitováni vzdáleností od středisek (fit center, posiloven, tělocvičen), finančními možnostmi, nedostatkem personálního zajištění při podpoře a zajištění bezpečnosti při samotném cvičení mimo zařízení. Pořízením venkovních sportovních a relaxačních prvků jsme chtěli zvýšit možnost osob se zdravotním postižením aktivně trávit volný čas. Proto jsme vyplnili žádost o nadační příspěvek jednoho z grantových řízení Podpora regionů 2022. Žádost byla Nadací ČEZ schválena, náš projekt byl podpořen částkou 40. 000,- Kč. Získání částky však nebylo automatické, museli jsme se přihlásit k mobilní aplikaci EPP od Skupiny ČEZ- Pomáhej pohybem. Tato aplikace zaznamenává pohyb přihlášených (např. chůzi, běh, jízdu na kole) a z těchto aktivit se generují body, které může účastník věnovat některému z uvedených projektů. Pro náš projekt zakoupení 2 posilovacích venkovních strojů a venkovního pingpongového stolu bylo nutné nasbírat 84 826 bodů. Nasbírat tento počet bodů se nám podařilo získat za necelý týden. Všem, kteří nás podpořili, patří velké poděkování. Za finanční částku jsme posilovací stroje i pingpongový stůl objednali a instalace proběhne v měsíci září.