Menu Zavřeno

Odpoledne plné masek

Chráněné bydlení v Moravici po delší odmlce uspořádalo dne 21. 4. maškarní odpoledne, které se vydařilo na výbornou. Akce proběhla v obecním sále obce Moravice i za přítomnosti známých, přátel a rodinných příslušníků uživatelů. Všichni tak měli možnost popovídat si, zatančit a zasoutěžit za přítomnosti svých nejbližších. Velké díky patří všem zúčastněným za jejich přítomnost, za krásné masky, sponzorům za sponzorské dary a těšíme se na další setkání.