Menu Zavřeno

Dětský domov pro děti 3 let

Dětský domov pro děti do 3 let

V dětském domově pro děti do 3 let věku jsou poskytovány zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování zdravotní péče ve formě lůžkové péče a které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným nebo dětem zdravotně postiženým. Zaopatřením se rozumí stravování, ubytování, ošacení a výchovná činnost. Do dětského domova pro děti do 3 let mohou být děti umístěny na základě usnesení soudu, nebo na základě smlouvy sjednané se zákonným zástupcem.

K přijetí do dětského domova pro děti do 3 let je zapotřebí vyjádření dětského lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. Vyjádření musí obsahovat sdělení, že zdravotní stav dítěte vyžaduje poskytování zdravotní péče ve formě lůžkové péče. Tiskopis Vyjádření dětského lékaře je k dispozici v sekci dokumenty ke stažení.  

Sociální pracovník Dětského domova pro děti do 3 let má povinnost do 3 pracovních dnů o přijetí informovat místně příslušné oddělení sociálně-právních ochrany dětí o přijetí dítěte, a to formou zaslání žádosti o vydání souhlasu s tímto pobytem. Tiskopis MPSV Žádost o vydání souhlasu s poskytováním služeb dětským domovem na základě smlouvy je také k dispozici v sekci dokumenty ke stažení.

Napodobujeme rodinný typ péče ve dvou bytových jednotkách. Během pobytu poskytujeme dětem individuální terapie (dotekovou terapii, aromaterapii, pohybovou stimulaci, rehabilitaci, logopedii, canisterapii, snoezelen).

Provozní doba dětského domova je nepřetržitá.

Respitní pobyty

V rámci dětského domova pro děti do 3 let nabízíme rodičům respitní (odlehčovací) pobyty. Přijímáme děti, které vyžadují zvýšenou ošetřovatelskou péči, zpravidla ve věku 0 až 15 let, a to děti:

 • s tělesným a pohybovým postižením
 • se smyslovým postižením
 • s poruchami psychického vývojem s mentálním postižením
 • s kombinovanými vadami
 • s chronickým onemocněním
 • se speciálním dietním stravováním

Dětem poskytujeme odbornou ošetřovatelskou, zdravotní, výchovnou a vzdělávací péči.

Pobyt dítěte na respitním oddělení probíhá na základě Smlouvy o zajištění respitní péče (ke stažení v sekci dokumenty ke stažení). Pobyt může trvat maximálně 14 dní v jednom kalendářním měsíci. Doba 14 dní může být rozvržena libovolně, například do dvou-týdenních pobytů. 

K přijetí do dětského domova pro děti do 3 let je zapotřebí vyjádření dětského lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. Vyjádření musí obsahovat sdělení, že zdravotní stav dítěte vyžaduje poskytování zdravotní péče ve formě lůžkové péče. Tiskopis Vyjádření dětského lékaře je k dispozici v sekci dokumenty ke stažení. 

Sociální pracovník Dětského domova pro děti do 3 let má povinnost do 3 pracovních dnů o přijetí informovat místně příslušné oddělení sociálně-právních ochrany dětí o přijetí dítěte, a to formou zaslání žádosti o vydání souhlasu s tímto pobytem. Tiskopis MPSV Žádost o vydání souhlasu s poskytováním služeb dětským domovem na základě smlouvy je také k dispozici v sekci dokumenty ke stažení.

Edukační oddělení pro doprovod s dětmi

V rámci dětského domova pro děti do 3 let funguje na samostatném úseku pobytové edukační oddělení pro doprovod s dětmi, kdy důvodem edukačního pobytu je především zácvik doprovodu v péči o dítě a posílení rodičovských kompetencí.

Doprovod s dětmi na oddělení pobývá v samostatných pokojích, se společnou kuchyní (ve které mají vyhrazený oddělený prostor pro přípravu jídla) a společným sociálním zázemím.

V rámci edukačního oddělení nabízíme také terénní edukační službu, která je realizována v přirozeném sociálním prostředí rodiny. Služba je zaměřena na posílení rodičovských kompetencí. V průběhu celého pobytu je poskytováno odborné sociální poradenství.

Provozní doba edukačního oddělení je nepřetržitá.

Kapacita edukačního oddělení je 5 samostatných pokojů.

Kontakty:

 • Vedoucí pobytových služeb:
 • Bc. Lenka Čiháčková
 • tel: 553 621 548
 • mobil: 731 427 984
 • email: lenka.cihackova@zamekdz.cz
 • Sociální pracovník
 • Mgr. Ivana Švanová
 • tel: 553 662 767
 • mobil: 733 670 724
 • email: ivana.svanova@zamekdz.cz

Fotogalerie: