Menu Zavřeno

Rehabilitační stacionář

Rehabilitační stacionář

Stacionář Dětského centra Čtyřlístek nabízí komplexní služby dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti předškolního vzdělávání, a to zejména dětem ve věku 2 – 8 let s vadami řeči, s tělesným, mentálním a smyslovým postižením, s poruchou autistického spektra, s kombinovaným postižením, s poruchami chování či ADHD.

V našem zařízení pečuje o všestranný rozvoj dětí zkušený tým pracovníků – speciální pedagog, asistent pedagoga, klinický logoped, fyzioterapeut, logopedický asistent, terapeut rozvíjející hrubou a jemnou motoriku dítěte.

Klienti stacionáře se pravidelně účastní specializovaných terapií: hipoterapie (terapie koněm), canisterapie (terapie psem), pobyt v solné jeskyni, hydroterapie (vodoléčba), pobyt v multisenzorické místnosti Snoezelen, individuální logopedická terapie, individuální terapie na rozvoj jemné motoriky, hrubé motoriky a grafomotoriky.

Kontakt

  • Šárka Chládková – Kirchnerová
  • vedoucí rehabilitačního stacionáře
  • tel. 553 662 768
  • email: sarka.chladkova@zamekdz.cz

Fotogalerie