Menu Zavřeno

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice poskytuje své služby v souladu s ustanovením paragrafu 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Identifikátor služby:  5852477 – Registr poskytovatelů sociální služeb

Adresa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice, Zámecká 1, 747 56  Dolní Životice

Poslání

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením potřebnou podporu, pomoc a péči ve všech oblastech života tak, aby mohli žít běžným způsobem života, nebo se mu alespoň přiblížili a byly přitom zohledněny jejich osobní potřeby a možnosti.

Okruh osob:

Služba je poskytována lidem ve věku od 27-ti let s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují celodenní péči a zvýšenou míru podpory při zvládání běžných každodenních činnostech. Službu poskytujeme lidem, kteří z důvodu svého zdravotního znevýhodnění nemohou sami využívat příležitosti, které jim nabízí běžný život. 

Obsahem služby je:

 • poskytování trvalého ubytování,
 • poskytování stravy, podpory a pomoci při jejím přijímání,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • poskytování sociálně terapeutických činností,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • základní sociální poradenství.

Cíle:

 • lidé žijící v DOZP mají takovou míru podpory, která jim umožňuje prožívat co nejvíce běžný život, s potřebnou podporou realizují své zájmy a záliby,
 • lidé žijící v DOZP mají příležitosti a dostatečnou míru podpory při kontaktech s přirozeným okolím (rodinou, přáteli), navazují nová přátelství a vztahy, dorozumí se se svým okolím,
 • lidé žijící v DOZP využívají v maximální možné míře běžné veřejné služby (v obci či ve městě).

Zásady

Zásady, kterými se řídíme při poskytování sociální služby:

1. Individuální přístup – vycházíme ze zjištěných a vyhodnocených potřeb klientů.

2. Respektující přístup – respektujeme práva lidí, kterým poskytujeme službu, podporujeme je v jejich rozhodování.

3. Ctíme principy normality:

 • přistupujeme ke klientům dle jejich fyzického věku, s respektem,
 • při poskytování sociální služby postupují pracovníci jednotně a respektují volbu a názory klientů, 
 • zachováváme rytmus běžného dne a týdne,
 • respektujeme vlastních přání, potřebu rozhodnutí a nárok na uznání,
 • respektujeme soukromí,
 • akceptujeme život ve světě obou pohlaví,
 • účast na kulturním životě, volný čas a sport,
 •  respektujeme odlišnosti a přijímáme osoby se zdravotním postižením jako součásti lidské různorodosti a přirozenosti.

Pracujeme s tématem sexuality, vnímáme ji, jako součást života lidí.

Úhrady:

Úhrada za poskytnutí stravy/den – cena surovin + režijní náklady: strava celodenní 162,- Kč (78 + 84)

Úhrada za poskytnutí diabetické stravy/den – cena surovin + režijní náklady: strava celodenní 170,- Kč (86+84)

Úhrada za poskytnutí ubytování/den:

 • jednolůžkový pokoj 190,- Kč
 • dvoulůžkový pokoj 170,- Kč
 • dvoulůžkový pokoj – vyjímka (K2 pokoj 10, 12, 15b, K3 pokoj 53) 150 Kč
 • jednolůžkový apartmán s vl. soc. zařízením 200,- Kč (180 + 20)
 • dvoulůžkový pokoj s vl. soc. zařízením 190,- Kč (170 + 20)

Úhrada za úkony péče při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – příspěvek na péči:

 • I stupeň (lehká závislost) 880,- Kč
 • II stupeň (středně těžká závislost) 4.400,- Kč
 • III stupeň (těžká závislost) 12.800,- Kč
 • IV stupeň (úplná závislost) 19.200,- Kč

Fakultativní služby:

 • Telefonní hovory
 • Doprava osobním automobilem
 • Kopírování a tisk
 • Wifi připojení

Fakultativní služby si uživatel vybírá a hradí sám ze svých finančních prostředků (Ceník ke stažení)

Provozní doba: nepřetržitě

Kapacita domova je 75 obyvatel.