Menu Zavřeno

Domov pro osoby se zdravotním postižením Jakartovice – Deštné

Domov pro osoby se zdravotním postižním Jakartovice – Deštné,  poskytuje služby v souladu s ustanovením paragrafu 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Adresa pro zasílání žádostí o poskytnutí sociální služby:

DOZP Deštné, Jakartovice – Deštné 68, 747 55 Litultovice.

Provozní doba: nepřetržitě

Cílová skupina: 

Služba je poskytována dospělým lidem (mužům i ženám, od 19 let) s mentálním a kombinovaným postižením, kteří si přejí žít a užívat běžný život a nemohou žít samostatně.

Služba není určena pro uživatele, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko, nebo mají výrazné pohybové potíže nebo jsou prakticky nevidomí.

Posláním  služby je naučit lidi s postižením žít a užívat si běžný život. Pomoci jim využít jejich potenciál a schopnosti k začlenění do běžného životního a denního rytmu se všemi radostmi i povinnostmi. 

Obsahem služby je:

 • Poskytování trvalého ubytování,
 • poskytování stravy, podpory a pomoci při jejím přijímání,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • poskytování sociálně terapeutických činností,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • základní sociální poradenství.

Cíle:

Cílem služby je, aby uživatelé:

 • Byli co nejvíce samostatní v péči o svou osobu a domácnost,
 • využívali vlastní potenciál k realizaci svých přání a k seberealizaci,
 • smysluplně využívali volný čas, účastnili se společenského a kulturního života,
 • udržovali kontakt s rodinou a přáteli, navazovali nová přátelství a vztahy mimo zařízení,
 • získávali a udržovali si práci.  

Zásady, kterými se řídíme při poskytování sociálních služeb:

Jedinečnost uživatele a individuální přístup

Ctíme jedinečnost a individualitu  uživatele, při poskytování péče vycházíme z individuálně zjištěných potřeb u každého uživatele.

Respektující přístup

Respektujeme práva uživatelů, kterým poskytujeme službu, podporujeme je v jejich samostatném rozhodování a uplatňování svých práv.

 Ctíme principy normality:

 • Přistupujeme k uživatelům dle jejich fyzického věku, s respektem,
 • při poskytování sociální služby postupují pracovníci jednotně a respektují volbu a názory  uživatelů, 
 • zachováváme rytmus běžného dne a týdne,
 • respektujeme vlastních přání uživatelů, potřebu rozhodnutí a nárok na uznání,
 • respektujeme soukromí,
 • akceptujeme život ve světě obou pohlaví,
 • účast na kulturním životě, volný čas a sport,
 • respektujeme odlišnosti a přijímáme osoby se zdravotním postižením jako součásti lidské různorodosti a přirozenosti.

Ubytování

Kapacita domova je 50 obyvatel.

Zařízení je tvořeno dvěma budovami. V horní budově je umístěno 5 bytů. Jedná se o běžné domácnosti s kuchyní, koupelnou a obývacím pokojem. V každém bytě jsou tři dvoulůžkové pokoje.

Horní budova je prostorově přizpůsobena pro uživatele s vyšší mírou podpory. Jednotlivé byty jsou přizpůsobeny pro uživatele na invalidním vozíku. Kapacita pro uživatele na invalidním vozíku je 5 míst  (1 uživatel na 1 jednom bytě).

Kapacita horní budovy je 30 obyvatel.

V dolní budově se nacházejí 3 byty, taktéž s dvoulůžkovými pokoji, kuchyní, obývacím pokojem a koupelnou.

Kapacita dolní budovy je 20 obyvatel.

Volný čas

Součástí horní budovy jsou aktivizační dílny. Jedná se o:

 • keramickou dílnu
 • dílnu pro výrobu svíček a pletení košíků
 • hudební a relaxační sál

Uživatelé se podílí na výrobě keramiky, svíček, mýdel, pletených košíků a šitých výrobků.  Se svými výrobky se pravidelně účastní prodejních výstavek a řemeslných trhů. Mezi nejoblíbenější výrobky našich zákazníků patří pletené košíky, palmové svíčky, lapače snů a takřka všechny výrobky z keramiky.

Mezi nejoblíbenější aktivizační činnosti uživatelů patří divadlo, muzikoterapie a relaxační cvičení. Uživatelé také mohou využívat k relaxaci masážní křeslo a k procvičování končetin motomed, stepper a rotoped.

Uživatelé se pravidelně účastní společenských a kulturních akcí, jako jsou muzikály, krasobruslení, hudební koncerty různé sportovní dny a výlety. Dále také vystupují pod vedením animační pracovnice na kulturních akcích a v dalších zařízeních  s divadelním a tanečním představením.

V domově chováme králíky a slepice, o které se uživatelé starají v rámci pracovní terapie.

Na zahradě mohou uživatelé využívat venkovní cvičební stroje, které jsou součástí Vital parku. V letních měsících mohou využívat venkovní bazén.

Strava

Součástí zařízení je kuchyň s jídelnou, kam chodí uživatelé na oběd. Uživatelům poskytujeme celodenní stravu včetně speciálně upravené stravy (šetřící/žlučníková, diabetická, redukční).

Úhrady

Úhrada za poskytnutí stravy/den – cena surovin + režijní náklady: strava celodenní 200,- Kč (96 + 104)

Úhrada za poskytnutí diabetické stravy/den – cena surovin + režijní náklady: strava celodenní 205,- Kč (101+104)

Úhrada za individuální stravování/den – cena surovin + režijní náklady: oběd 95,- Kč (43+52)

Úhrada za poskytnutí ubytování/den:

 • dvoulůžkový pokoj 220,- Kč

Úhrada za úkony péče při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – příspěvek na péči:

 • I stupeň (lehká závislost) 880,- Kč
 • II stupeň (středně těžká závislost) 4.400,- Kč
 • III stupeň (těžká závislost) 12.800,- Kč
 • IV stupeň (úplná závislost) 19.200,- Kč

Fakultativní služby:

 • Telefonní hovory
 • Doprava osobním automobilem
 • Kopírování a tisk
 • Wifi připojení

Fakultativní služby si uživatel vybírá a hradí sám ze svých finančních prostředků, viz ceník služeb.