Menu Zavřeno

Historie zámku Dolní Životice

Zámek Dolní Životice tvořila patrová budova na půdoryse písmene L s rozšířenými konci čelního křídla. V roce 2000 bylo přistaveno východní křídlo.

Původně byl vystaven v barokním stylu, později novogoticky upraven (nárožní věžičky s cimbuřím, střední rizsalit se štítem, okenními špalety), byl postaven roku 1721. V blízkosti pozůstatky vodní tvrze ze 13. století, zničené nájezdem Tatarů. V současnosti je zámek nově opraven a využíván jako domov pro osoby se zdravotním postižením.

Je jisté, že Dolní Životice byly založeny rodem Zibotů před rokem 1200. Tento rod sídlil ve vodní tvrzi, jejíž zbytky jsou v Dolních Životicích dodnes zachovány. Vodní tvrz i vesnici Životice zničili Tataři roku 1241. První historická zmínka o Životicích je v nejstarším seznamu obcí panství olomouckého biskupství, který pochází z let 1316-25. Jsou tu ovšem uvedeny pod jménem Schoenstein. To se vyvinulo ze jména Schaunstein, názvu nové tvrze vybudované kolem roku 1310 u dnešních Životických hor pod Strážištěm jako sídlo majitelů jedné části Životic a Lhotka. Druhou větší část Životic ovládala tvrz, která stála poblíže dnešního zámku (dolní tvrz) a ke které patřil dvůr a polovina Hertic. Název Schaunstein měl připomínat jméno hradu olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburka. Tento název byl pak asi po dobu 200 let přenášen i na znovu vybudovanou ves. Až v roce 1412 se vesnice opět jmenuje Žybotitz a název Schoentein se ztrácí. Horní tvrz byla po husitských  válkách obnovena, ale ve třicetileté válce byla opět zničena, tentokrát definitivně.

Za svobodného pána Karla Františka Orlíka u Laziska byl vybudován barokní zámek a přilehlý park. Tímto činem se dostal do trvalých finančních potíží a jeho synové Karel a Jan Křtitel Orlíkovi nakonec roku 1800 prodávají panství hraběti Janu Larisch-MÖnichovi. Dalším majitelem Dolních Životic z této bohaté a mocné rodiny byl hrabě Jindřich Larisch-MÖnich do roku 1897, kdy Životice přešly prodejem do vlastnictví hraběte Kamila Razumovského z rodiny pocházející z okolí Černigova na Ukrajině. Dnes žijí potomci rodiny Razumovských ve Vídni. Odchodem Razumovských z Dolních Životic končí dlouhá linie feudálních držitelů životického, původně panského velkostatku i poslední připomínky starých polofeudálních poměrů .

(www.hrady.cz)