Menu Zavřeno

Rozpočet a střednědobý výhled organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/ střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Finanční prostředky účelově určené na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Rok 2022

Moravskoslezský kraj  – Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice – 29.196.000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Jakartovice Deštné – 15.251.000
Chráněné bydlení Moravice –3.135.000 Kč

Sociálně terapeutické dílny EMA – 185.000 Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – 4.400.000 Kč
Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205 – 1.600.000 Kč

Příspěvek na provoz DC Čtyřlístek – 27.800.000 Kč

Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy DC Čtyřlístek – 300.000 Kč

Projekt

Sociálně terapeutické dílny EMA (EU) – 3.978.000 Kč
„Podpora služeb sociální prevence 2022+“, reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Mimořádné dotační programy v roce 2022

Dotační řízení MPSV pro rok 2022 na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny (I. kolo) – 1.680.200 Kč

Rok 2021

Moravskoslezský kraj  – Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice – 29.375.000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Jakartovice Deštné – 15.406.000
Chráněné bydlení Moravice –2.965.000 Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – 7.400.000 Kč
Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205 – 1.500.000 Kč

Projekt

Sociálně terapeutické dílny EMA (EU) – 4.238.000 Kč
„Podpora služeb sociální prevence 3“, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

Mimořádné dotační programy v roce 2021

Dotační řízení MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 – 7.814.268 Kč

Dotační řízení MPSV pro rok 2021 na sanaci vícenákladů a výpadků příjmů v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 do sektoru sociálních služeb – 444.106 Kč

Rok 2020

Moravskoslezský kraj  – Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice – 24.898.000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Jakartovice Deštné – 13.000.000
Chráněné bydlení Moravice – 2.623.000 Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – 4.300.000 Kč
Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205 – 1.600.000 Kč

Příspěvek na provoz účelově určeny na financování uznatelných nákladů v souladu s Programem podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019-2020 – 38.895 Kč.

Projekt

Sociálně terapeutické dílny EMA (EU) – 4.020.000 Kč
„Podpora služeb sociální prevence 3“, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

Mimořádné dotační programy v roce 2020

Dotační řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 – 3.529.295 Kč

Dotační řízení MZ pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 – 138.102,71 Kč.

Dotační řízení MPSV pro rok 2020 na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách, a na poskytnutí kompenzačního bonusu pro pracovníky sektoru sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 (program podpory D) – 205.277 Kč.

Dotační řízení MPSV pro rok 2020 na financování trvání zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 (program podpory E) – 1.005.106 Kč.

Individuální dotace MPSV pro rok 2020 na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 – 260.378 Kč.

Rok 2019

Moravskoslezský kraj  – Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice – 22.522.000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Jakartovice Deštné – 13.326.000 Kč
Chráněné bydlení Moravice – 2.424.000 Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – 2.300.000 Kč
Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205 – 1.600.000 Kč

Projekt

Sociálně terapeutické dílny EMA (EU) – 3.654.000 Kč
„Podpora služeb sociální prevence 2“, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758