Menu Zavřeno

Stížnosti

V případě, že máte určité výhrady k námi poskytovaným službám, můžete si na jejich kvalitu nebo způsob poskytování stěžovat. Vaše stížnosti či připomínky jsou pro nás zdrojem pro další rozvoj našich služeb a slouží k odhalení porušení práv nebo oprávněných zájmů uživatelů.

Stěžovat si můžete kompetentním osobám:

 • Ředitel Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace: Ing. Aleš Šupina, v pracovní dny od 7:00 do 15.30 hodin,  mobil: 732 488 614, email: reditel@zamekdz.cz
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice: Bc. Kateřina Lojkásková, v pracovní dny od 9:00 do 13:00 hodin, mobil: 733 164  557, email: socialnidz@zamekdz.cz
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Jakartovice – Deštná: Mgr. Bc. Martin Pardy, v pracovní dny od 9:00 do 13:00 hodin, mobil: 739 324 779, email:  socialnijd@zamekdz.cz
 •  Chráněné bydlení Moravice :   Bc. Michaela Fischerová, v pracovní dny od 9:00 do 13:00 hodin,  mobil: 730 580 006, email:      chbmoravice@zamekdz.cz
 • Sociálně terapeutické dílny EMA: Bc. Pavla Premusová, v pracovní dny od 9:00 do 13:00, mobil: 730 187 950, email: std.ema@zamekdz.cz

Způsob podání stížnosti:

 • ústně
 • telefonicky
 • písemně
 • doručení poštou na adresu: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56  Dolní Životice
 • webový formulář na www.zamekdz.cz/o-nas/stiznosti
 • anonymně do příslušných schránek umístěných na jednotlivých pracovištích

Stížnost bude prošetřena a v případě uvedení kontaktu na stěžovatele bude tento informován prokazatelným způsobem ústně nebo písemně do 30 dnů ode dne podání stížnosti. Pokud je k prošetření nutná doba delší, je stěžovatel písemně vyrozuměn o dalším postupu a lhůtě.  

NEZÁVISLÉ ORGANIZACE

 • Zřizovatel
  Moravskoslezský kraj | 28.října  117, Ostrava | tel.: 595 622 622 | e-mailposta@msk.cz
 • Veřejný ochránce lidských práv
  Údolní 39 | 602 00 Brno | tel.:  542 542 888 | e-mail: podatelna@ochrance.cz
  ID datové schránky jz5adky
 • MPSV  (stížnosti na poskytování sociálních služeb)
  Na Poříčním právu 1/376 | 128 01 Praha 2 | tel.:  221 921 111 | email: posta@mpsv.cz
  ID datové schránky Sc9aavg
 • MZ ČR (stížnosti na poskytování zdravotní péče)
  Palackého nám. 4 | 128 01 Praha 2 | tel.:  224 972 420 | e-mail: stiznosti@mzcr.cz
 • Český helsinský výbor
  Štefánkova 21 |  150 00 Praha 5 | tel.: 257 221 142 | e-mail: pravni@helcom.cz