Menu Zavřeno

Kariera

Nejčastěji hledáme pracovníky na pozici pracovníka v sociálních službách.

 • Aktuálně vyhlášené výběrové řízení na pozice:
 • Pracovník v sociálních službách – Chráněné bydlení Moravice
 • Pracovník v sociálních službách – DOZP Dolní Životice

Benefity pro zaměstnance:

 • Příspěvek na stravování
 • Poukázky Fokus Pass ve výši 1400 Kč/rok (kultura, sport, vitamínové doplňky, cestování)
 • Příspěvek 400 Kč/měsíčně na důchodové  nebo životní pojištění
 • Výhodný tarif u T-mobile (i pro rodinné příslušníky)
 • Vzdělávací kurzy, školení a semináře
 • Bezúročná půjčka
 • 10% sleva v lékarně AVE Opava
 • 500 Kč/rok příspěvek na pracovní obuv a ošacení

Informace o zpracování osobních údajů pro účastníky výběrového řízení

 1. Správcem Vašich osobních údajů uvedených v Přihlášce do výběrového řízení je Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, se sídlem Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice.
 2. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou pro nás nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení“).
 3. Vaše osobní údaje nebudeme dále předávat jiným subjektům a ani zveřejňovat.
 4. Vaše data budeme zpracovávat výhradně po dobu trvání, vyhodnocení a uzavření výběrového řízení. Z důvodu našeho oprávněného zájmu si vyhrazujeme právo osobní údaje neúspěšných uchazečů uchovávat po dobu 1 roku, stanovenou námi vydaným spisovým a skartačním řádem. Po uplynutí této lhůty osobní údaje zlikvidujeme.
 5. Vůči naší organizaci máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést případnou námitku proti době jejich uchování. Všechny požadavky vždy řádně posoudíme a vypořádáme v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.
 6. Svá práva uvedená v předchozím odstavci můžete uplatňovat prostřednictvím námi jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou:

Ing. Michal Merta, MBA, Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, tel: (+420) 910 120 377, email: dpo@dpohotline.cz, IDDS: wt7mvmp

a to těmito způsoby:

 • písemně na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným na naši elektronickou podatelnu,
 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,
 • osobním předáním písemné žádosti na podatelně p.o.Zámek Dolní Životice, Zámecká 1, 747 56  Dolní Životice, číslo kanceláře 2. Z důvodu identifikace žadatele mějte, prosím, svůj doklad totožnosti s sebou.

7. V případě, že se budete cítit na svých právech poškozeni, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.