Menu Zavřeno

Dětské centrum Čtyřlístek Opava

Pracoviště Dětské centrum Čtyřlístek Opava

poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci. Dále pak v poskytování sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Adresa: Nákladní 147/29, Předměstí – Opava, 746 01

Provoz Dětského centra Čtyřlístek v Opavě zabezpečuje dětem komplexní, sociální a výchovnou péči v ambulantním a pobytovém zařízení. Našim posláním je poskytnout dítěti dočasný azyl, uspokojit nejen jeho biologické potřeby, ale připravit ho na návrat zpět do vlastní nebo náhradní rodiny.

Motto: „Každé dítě si zaslouží šanci.“

Pracoviště Dětské centrum Čtyřlístek poskytuje tyto služby:

 • Dětský domov pro děti do 3 let (pobytová forma),
 • Edukační oddělení pro matky s dětmi (pobytová a terénní forma),
 • Respitní pobyty (pobytová forma),
 • Rehabilitační stacionář
 • Odborné ambulance

Kontakty

 • Mgr. Simona Skovajsová Šostá, Dis
 • vedoucí pobytových služeb
 • mobil: +420 605 435 663
 • email: simona.sosta@zamekdz.cz
 • Bc. Lenka Čiháčková
 • vedoucí dětského domova a edukací
 • telefon: +420 553 621 548
 • mobil: +420 728 844 314
 • email: lenka.cihackova@zamekdz.cz
 • Šárka Chládková – Kirchnerová
 • vedoucí rehabilitačního stacionáře
 • telefon: +420 553 662 768
 • email: sarka.chladkova@zamekdz.cz
 • Mgr. Ivana Švánová
 • sociální pracovník
 • telefon:+420 553 662 767
 • mobil:+420 733 670 724
 • email: ivana.svanova@zamekdz.cz
 • Bc. Petra Kroutilová DiS.
 • sociální pracovník
 • telefon: +420 553 662 767
 • mobil: +420 731 126 933
 • email: petra.kroutilova@zamekdz.cz

Ostatní kontakty naleznete v sekci KONTAKTY